Προκλητικά ικανοποιημένος ο μπαρμπα Αλέκος για το ξεπούλημα του Ελληνικού

Μετά από έντονες προσπάθειες της κυβέρνησης μπαινει στην τελική ευθεία το ΑΝΤΙΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ του Ελληνικού που θα καταστρεψει την ποιότητα ζωής της περιοχής. Η κυβέρνηση δια του γνωστού πλέον Αλέκου Φλαμπουράρη κατέθεσε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (όπως το ονομάζει) και τον οδικό χάρτη για την κατασκευή.  

Κατατέθηκε, λοιπόν, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) στην Ελληνικό Α.Ε. και ξεκινά ο οδικός χάρτης μέχρι την έναρξη της κατασκευής. Ο κ. Φλαμπουράρης μάλιστα έκανε και δηλώσεις για την τσιμεντοποίηση της περιοχής του Ελληνικού και προσπάθησε να ωραιοποιήσει τα πράγματα. Οι προκλητικές δηλώσεις του κ. Φλαμπουράρη και της κυβέρνησης που ξεπούλησαν το φιλέτο της Αττικής αντί "πινακίου φακής" είναι οι εξής: 

"Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και τη δυσφορία μου, γιατί οι πολύμηνες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν δεν οφείλονταν σε γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις» ή και παρεξηγήσεις, μεταξύ των αρμόδιων φορέων των επενδυτών και του Δημοσίου.

Η λύση που βρέθηκε για το δασικό και το αρχαιολογικό, τα δύο θέματα δηλαδή που είχαν θέσει οι επενδυτές είχε προταθεί προς το ΤΑΙΠΕΔ και τη LAMDA από τα Χριστούγεννα – την οποία και αρνιόνταν επίμονα. Λύση, η οποία προστατεύει απόλυτα και καθόλη τη διάρκεια του έργου τα αρχαιολογικά ευρήματα που τυχόν αποκαλυφθούν στα 6.500 στρέμματα του Ελληνικού, καθότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα είναι συνεχώς παρούσα. Όσον αφορά τα 37 στρέμματα, που χαρακτηρίστηκαν δασική έκταση, θα ενταχθούν στα 2.300 στρέμματα δάσους υψηλής βλάστησης, που θα δημιουργηθεί, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση.

Και για να μην υπάρξουν πάλι διάφορες ερωτήσεις – επερωτήσεις, καλόπιστες ή κακόπιστες, σας παραθέτουμε τον οδικό χάρτη που περιέχεται στο Ν. 4062/12 και στη Σύμβαση του 2014, όπως κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2016, μέχρι τη μεταφορά των μετοχών στους επενδυτές, για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

1.Υποβολή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)

· Η Ελληνικό Α.Ε. υποβάλλει το ΣΟΑ στο Γραφείο Ελληνικού

· Το Γραφείο Ελληνικού υποβάλλει το ΣΟΑ στο ΥΠΕΝ

2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, για την έγκριση του ΣΟΑ

Η επιτροπή θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σε διάστημα δύο (2) μηνών 

3.Δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)

4. Σύνταξη και έγκριση του Σχεδίου ΠΔ και υποβολή του στο ΣτΕ

Απαιτούμενος χρόνος μέχρι την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το ΣτΕ, έχει προβλεφθεί διάστημα 6 μηνών".

Σημερινά Νέα